facebook
Adametronics logo
Odzyskiwanie Danych

Odzyskiwanie Danych

1200 wyświetleń

Jesteśmy Certyfikowanym Partnerem firmy Kroll Ontrack, dzięki czemu możemy zaoferować Państwu najlepsze w branży rozwiązania do odzyskiwania danych, bez względu na powód ich utraty i rodzaj nośnika. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii oraz kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu w branży odzyskiwania danych, firma Kroll Ontrack jest w stanie przywrócić dane utracone nawet w najcięższych przypadkach.

Bez względu na to, czy jesteś użytkownikiem domowym, szukającym prostego i intuicyjnego oprogramowania do odzyskiwania danych, czy też firmą, która poszukuje rozwiązań do odzyskiwania danych na potrzeby wewnętrzne, Ontrack EasyRecovery spełnia te funkcje. Ontrack EasyRecovery to oprogramowanie do samodzielnego odzyskiwania skasowanych i uszkodzonych plików.

Kasowanie

Firmy ustawowo zobowiązane są do zabezpieczania wrażliwych danych i niszczenia ich zgodnie z wymogami prawa.

Kasowanie danych to nie tylko czynność związana z końcem okresu ich użytkowania, lecz także nieustanne wyzwanie, wymagające właściwego zarządzania danymi przez cały cykl ich życia.

Oferta kasowania danych skierowana jest przede wszystkim do tych, którzy cenią sobie poufność lub są zobligowani do ochrony danych. Każda zmiana przeznaczenia nośnika lub jego utylizacja jest obarczona problemem pozostawionych na nim danych.

Kasowanie danych poprzez formatowanie dysku z poziomu systemu nie gwarantuje permanentnego usunięcia danych, a ich pozostawienie niesie ze sobą ryzyko przechwycenia poufnych informacji.

KASOWANIE SPRZĘTOWE - Stosowane przed utylizacją dysków i polegające na oddziaływaniu silnego pola magnetycznego na nośnik z użyciem certyfikowanego urządzenia Degausser. Pole magnetyczne wytwarzane przez to urządzenie bezpowrotnie usuwa wszelkie dane zapisane na nośniku magnetycznym (dysk twardy, dyskietki itp.) jednocześnie niszcząc go na tyle, iż nie jest możliwe dalsze jego użytkowanie.

KASOWANIE PROGRAMOWE - Kasowanie danych polegające na wielocyklicznym, posektorowym zapisywaniu danych na nośniku. Ma ona w założeniu nadpisać znajdujące się na nim dane, co uniemożliwi ich późniejsze odzyskanie. Posługujemy się przy tym odpowiednim oprogramowaniem, które pozwala zachować sprawność nośnika po przeprowadzeniu procesu kasowania danych